Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer një auditim lidhur me efektivitetin e politikave të ndjekura nga institucionet shtetërore për sa i përket ruajtjes e administrimit të pikave kryesore arkeologjike në Shqipëri për periudhën 2016-2019.

Pjesë e auditimit kanë qenë Ministria e Kulturës, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore (DRTK) Vlorë, Njësia e Administrimit të Parkut Arkeologjik Kombëtar Butrint si dhe Njësia e Administrimit të Parqeve Arkeologjike Apolloni dhe Bylis. KLSH i ka audituar këto institucione për sa i përket mirëmenaxhimit të tyre por edhe promovimit ekonomik, kulturor e turistik.

Në përfundim të raportit të auditimit, KLSH-ka ka renditur shkeljet  gjetura nga institucionet përkatëse si dhe ka bërë rekomandimet e duhura për përmirësimin e tyre.

Për më shumë lexoni artikullin e plotë te, Hashtag.al:

Leave a Reply

  • (not be published)